ŞEMA ANASINIFI

ŞEMA ANASINIFI

Anaokulunda bilinç ve sorumlulukla çocuklarımızın hayatlarına dokunuyoruz.


Şema Koleji'nde, çocukların ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkaracak, çok yönlü düşünmeyi ve gelişmeyi destekleyen programlar uygulanmaktadır.

Öğrenciyi merkez alan, aktif katılım ve bilişsel aktiviteleri destekleyen; akademik ve sosyal becerileri birlikte ele alan ve bilim ve teknolojinin kullanımının en üst düzeyde olduğu proje tabanlı bir öğretim modeli benimsenmiştir. Proje tabanlı eğitim farklı öğretim teknikleri ile bir arada kullanılarak çocuklara;

  • Bilgiye ulaşma ve edindiği bilgiyi kullanma, sunma

  • Problem çözme

  • Düşünme

  • Sorgulama

  • Grupla birlikte çalışma

  • Yaratıcılık geliştirme

  • Araştırma yapma

  • Özgüven geliştirme

  • Bilimsel Çalışma alışkanlığı gibi kazanımlar kazandırılmaktadır.

 

Montessori eğitiminde her çocuk özgürdür, kendi bireysel öğrenme hızına göre ilerleyebilir. Çocuğun bilişsel becerilerini geliştirmeye yönelik materyaller kullanmasıyla öne çıkan bu yöntem,
çocuk gelişiminde en önemli dönem olan 0-6 yaş arasını kapsamaktadır. Bu dönemde çocukların soyut kavramları öğrenebilmesi için somut materyallerin kullanılması esastır. Çocuklar ellerini
kullanarak, materyaller sayesinde öğrenirler. Çocuklara sağlanan olanaklar sayesinde, çocuklar eylemleri sonucu hatalarının desteklenebildiği bir eğitim sistemiyle gelişimlerini tamamlarlar.

Anaokulunda biz, bu bilinç ve sorumlulukla çocuklarımızın hayatlarına dokunuyor, sağlıklı zihinsel ve özbakım beceriler kazanmalarına olanak sağlıyoruz. Velilerimiz, okulumuza özgü “akıllı
uygulama” ile çocukları hakkında her türlü bilgiye cep telefonlarından ulaşabiliyorlar.

Tüm Çocuklar Öğrenmede Özgürdür

 

MONTESSORİ EĞİTİMİ

Çocuğunuzun sizin kucağınızdan sonra rahat ettiği tek yer ! Tüm klasik eğitim modellerinden farklı olarak, her çocuğun özel ve tek olduğunu temel alan, kendi bireysel öğrenme hızına göre ilerleyebildiği eğitim metodu Montessori, özellikle 0-6 yaş dönemi için uygulanmaktadır.

BRANŞ DERSLER
Öğrencilerimizin gelişimlerinde önemli yer tutan görsel sanatlar, müzik, bilgisayar, satranç, beden eğitimi gibi branş derslerimiz alanında deneyimli öğretmenlerimiz tarafından belirli program
dahilinde uygulanmaktadır…

DERS İÇİ ETKİNLİKLER
Anasınıfı öğretmenlerimiz eşliğinde çocuklarımızın ihtiyaç duyduğu gelişim seviyelerini arttırmak amacıyla serbest zaman, fen-doğa, müzik, türkçe, oyun, göster-anlat gibi etkinliklerle
kaliteli vakit geçirmeleri sağlanmaktadır…


REHBERLİK ÇALIŞMALARI
okul öncesi eğitim döneminde rehberlik çocukların okula uyum sağlamaları, her yönden sağlıklı gelişim göstermeleri ve var olan kapasitelerini açığa çıkarmaları için yapılan sistemli
yardımların tümüdür...

Değerler Eğitimi

Değer eğitimi çalışmalarımızı manevi ve kültürel değerlerimizi esas alarak yürütmekteyiz. Yaptığımız etkinliklerle çocuklarımızın sağlıklı kişiliğinin temel taşlarının 0-6 yaş aralığında oluştuğunu göz önüne alarak, toplumsal ve evrensel değerlere karşı bilinç ve farkındalığı arttırmayı, yaş özelliklerine uygun becerileri kazandırmayı hedefliyoruz.
Bireyin fiziksel ve toplumsal çevreyi algılaması ve anlamlandırması, sahip olduğu değerler çerçevesinde şekillenmektedir. Birey, olay ve olgulara karşı konumunu sahip olduğu değerlere
göre belirler.

* Sorumluluk
* Şefkat ve Merhamet
* Doğruluk ve Güven
* Adil Olmak
* Empati
* Sabır
* Hoşgörü
* Sevgi ve Saygı,
* Paylaşma ve Dostluktur

 

Etkinlikler

Her hafta koordinatör öğretmenimiz tarafından hazırlanan farklı etkinlikleri uygulayarak ve yaptığımız.

Drama, Sanat Etkinliği, Hikaye Okuma, Yorumlama etkinliklerini öğrencilerimizin değerlerimizi içselleştirmeleri için çok kıymetli araçlar olarak görüyor , okul yaşamını bu ilke çerçevesinde planlıyoruz
 

PAYLAŞ